Menu Close

2018. aasta II semestri ametimehed:

Juhatus

esimees – ksv! Kaarel Arrak
abiesimees – ksv! Kristjan Oopkaup
majaisa – ksv! Tristan Matjus
kultuuriedendaja – ksv! Johannes Vedru
kirjatoimetaja – ksv! Rivo Savioja
laekuri kt – nrl! Joel Pihlak

Teised ametimehed

Vanamees – ksv! Mikk Espenberg
Revident – vil! Taavi Moor
Spordivana – ksv! Henari Kamenik
Värvivana – ksv! Üllar Kivila
Arhivaar – ksv! Silver Kaldma