Menu Close

ÜS Raimlaga saavad liituda kõik Eesti rahvusest meessoost üliõpilased.

Parim võimalus liitumiseks on tulla kohale külalisõhtutele. Jälgige meie facebooki täpsema info saamiseks.

Liitumissoovist saab teatada ka siia: raimla@raimla.ee

Meie liikmete arv pole nii suur, kui enamikel üliõpilasorganistsioonidel. See-eest oleme sisemiselt väga ühtsed. Raimla on vennaskond, sõpruskond, kus kõik teavad kõiki. Meid ühendab liikmete võrdsus! Meie sisemist elu iseloomustab väga hästi meie lipukiri: “Demokraatia, isiksus, isamaa”. Raimlas ei ole kombeks noorliikmete käsutamine. Kohtleme neid kui võrdseid ja endasuguseid! Nii tekibki liikmete seas ühtsustunne. Kui sa tahad muuta oma üliõpilasaja huvitavaks ja mäletamisväärseks ning tahad saada üheks meie seast, siis tule ja liitu!