Menu Close

Raimla konvendihoone rendihinnad

Oma liikmetele: 10 €/tund.

Saalikasutus teistele:

päeval 10 €/tund,
õhtul 20 €/tund.
Nõude kasutamisel lisandub 10 €.

Muude ruumide kasutamisel hind kokkuleppel vilistlaskogu juhatusega.

Parkimisest Raimla hoovis

MTÜ Heale Algusele on mõeldud 2 kohta. Ülejäänud kohad on Raimla liikmetele. Teisi kokkuleppeid võib teha vilistlaskogu juhatus.

Kõigil parkijatel peab olema telefoninumber armatuurlaual loetaval kohal.