Menu Close

Konvendihooned

Konvendihooneid on olnud ÜS Raimlal läbi ajaloo päris palju. Esimene pikemaaegne konvendihoone saadi 1932. aastal (Tiigi 19). Enne seda tegutseti mitmetes ruumides.

1932 Tartus. ÜS Raimla 10. aastapäev Tiigi tänavas

1939. a mais osteti oma maja, kus asub Raimla taas alates 1999. aastast. Maja ostuks võeti pangalaenu ning paljud vilistlased järgisid soovitust anda majafondi oma ühe kuu palk. Kahjuks ei saadud äsjaostetud majas kaua olla, kuna 1940. aastal seltsi keelustamisel kaotati ka konvendihoone.

Pärast taasasutamist oli suurimaks probleemiks ruumide saamine. Enne oma majja saamist, tuli korterit vahetada koguni kuus korda. Juba 1991. aastal algas võitlus Veski tänava maja tagasisaamiseks, kuid sel hetkel ei kujutanud ilmselt keegi ette, et võitlus nii pikaks ja väsitavaks venib.

Võitlus Veski tänava maja eest ägenes 1994. aasta suvel, mil toimus linnavalitsuse katse maja munitsipaliseerida. Raimlat toetasid sel hetkel enamus teisi Tartu tudengiorganisatsioone ning see ei õnnestunud. Maja tagastati Raimlale, kuid lasteaed jäi sisse ning linn keeldus meiega üürilepingut sõlmimast. Asi ei liikunud paigast, vaatamata tolleaegse vilistlaskogu esimehe vil! Valdar Parve jõupingutustele. Nii oli meil küll maja, kuid puudus peavari või isegi raha selle rentimiseks. Olukorrale tähelepanu juhtimiseks korraldati pikett Raekoja platsil ning istumisstreik oma majas, ometi jõuti lepingu sõlmimiseni alles 1996. aastal ning oma majas oleme alates 1999. aastast.

ÜS Raimla konvendihoone Tartus, Veski 42