Menu Close

Tegevkonvent

Üliõpilaste Selts Raimla
Veski 42
50409 Tartu
Eesti (Estonia)

Üldine e-post: raimla@raimla.ee

Esimees: ksv! Kaarel Arrak
e-post: esimees@raimla.ee

Kirjatoimetaja: ksv! Rivo Savioja
e-post: kirjatoimetaja@raimla.ee

Arveldusarve: IBAN: EE18 2200 2210 1099 7199
Registrikood: 80101732

Vilistlaskogu

Üliõpilaste Selts Raimla Vilistlaskogu
Veski 42
50409 Tartu
Eesti (Estonia)

Esimees: vil! Tarmo Pihlik
e-post: tarmo.pihlik@gmail.com
tel: 53 488 502

Kirjatoimetaja: vil! Egon Naarits
e-post: extrance@gmail.com
tel: 53 979 606

Arveldusarve: IBAN: EE54 2200 0011 2010 7594 (vilistlaskogu liikmemaksud ja annetused)
Arveldusarve: IBAN: EE74 2200 2210 4558 2317 (remondifondi annetused)
Registrikood: 80093599