Menu Close

ÜS Raimla lipukiri on “Demokraatia, isiksus, isamaa”.

Hinnates ühiskondlikku korrektsust käitumises ning julgustades kohusetunnet ja distsipliini, austab Raimla isiku omapära ning ei püüa kedagi suruda mingisse šabloonilisse vormi. Rõhutame enda pidevat täiendamist valitud erialal. Meie juhtmõte on, et tugev isiksus on parim täitmaks ülesandeid, mis lasuvad väikese riigi haritlasele.

Meil vennastus valitseb meeles,
Me hoiame vabadustuld!
Ja kõlavas isamaa keeles
Meil rinnus keeb nooruse kuld!