Menu Close

ÜS Raimla liikmed jagunevad noorliikmeteks, tegevliikmeteks ning vilistlasteks.

Noorliikmed on äsja seltsiga liitunud liikmed, kellel puudub koosolekutel hääletusõigus ning õigus esindada seltsi väljaspool Raimlat.

Tegevliikmed on Seltsi täieõiguslikud liikmed, kelleks saamiseks peab noorliige endale valima leibcantuse ja akadeemilise isa, peab tegema noorliikmereferaadi ning sooritama positiivselt noorliikmeeksami.

Vilistlased on ülikooli lõpetanud liikmed, kes osalevad seltsielus töö ja pereelu kõrvalt.

ÜS Raimla juures tegutseb ÜS Raimla Vilistlaskogu, kuhu kuuluvad vilistlased.